Doradztwo finansowe i restrukturyzacja

ZAKRES USŁUG

Pozyskanie finansowania na działalność i rozwój firmy, negocjacje z bankami

Kontroling, strategia i optymalizacja bieżącej działalności przedsiębiorstwa, analiza wyników finansowych.

Analiza inwestycji, ocena opłacalności, wsparcie w przejęciu spółek, wycena firm

Restrukturyzacja i refinansowanie i negocjacje z bankami, plany naprawcze

USŁUGI DORADCZE DOSTOSOWANE DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY

Faza 1 – Rozwój firmy

Sytuacja – firma posiada potencjał do dalszego rozwoju i rosną przychody, lecz brakuje kapitału na odpowiedni rozwój i inwestycje

Zakres usług:

 • Pozyskanie finansowania
 • Ocena opłacalności inwestycji
 • Negocjacje z bankami
 • Biznesplany

Faza 2 – Firma w pełni dojrzała

Sytuacja – firma osiągnęła istotny rozmiar, przychody firmy się ustabilizowały, firma przynosi zyski.

Zakres usług:

 • Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja obszarów redukcji kosztów i poprawy efektywności
 • Rozwój raportowania i kontrolingu firmy
 • Optymalizacja źródeł finansowania
 • Modelowanie finansowe, analiza finansowa
 • Wsparcie w tworzeniu długoterminowej strategii
 • Doradztwo przy sprzedaży spółki i wycena

Faza 3 – Firma z barierą dalszego wzrostu

Sytuacja – Wzrost przychodów w firmie się zatrzymał, a firma dalej chce zwiększać swój udział w rynku.

Zakres usług:

 • Ocena opłacalności nowych inwestycji (np. nowa fabryka)
 • Doradztwo w przejęciu (zakupie) firm konkurencyjnych i dostawców w celu osiągnięcia oszczędności
 • Wycena spółek na potrzeby ich zakupu

Faza 4 – Problemy finansowe

Sytuacja – Firma zaczęła odnotowywać problemy finansowe, zaczyna brakować gotówki, firma generuje straty

Zakres usług:

 • Restrukturyzacja działalności i przygotowywanie planów naprawczych
 • Pozyskanie finansowania, refinansowanie długu
 • Negocjacje z bankami

Nawigator – czego potrzebuje twoja firma?

Odpowiedz na pytania w poniższym formularzu i sprawdź, czego potrzebuje Twoja firma!

Czy twoja firma ma problemy finansowe lub problemy z brakiem finansowania?
TAKNIE

Czy problemy finansowe wynikają z tego, że firma zaczęła przynosić straty?
TAKNIE
Czy straty wynikają z problemów ze sprzedażą lub wysokich kosztów prowadzonej działalności?
TAKNIE
Odpowiedź: Restrukturyzacja, optymalizacja finansowania.
Odpowiedź: Analiza problemów firmy, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo przy tworzeniu nowej strategii.
Czy problemy finansowe wynikają z tego, że firma ma potencjał ale nie posiada wystarczających środków na prowadzenie działalności?
TAKNIE
Odpowiedź: Pozyskanie finansowania na rozwój działalności, negocjacje z bankami.
Odpowiedź: Analiza problemów firmy i doradztwo przy tworzeniu nowej strategii.
Odpowiedź: Czy straty wynikają z problemów ze sprzedażą lub wysokich kosztów prowadzonej działalności?
Czy firma w ostatnim czasie zauważyła spadek rentowności, obniżenie się marż na produktach bądź spadek sprzedaży?
TAKNIE
Odpowiedź: Optymalizacja operacyjna działalności, analiza scenariuszy rozwoju, doradztwo przy tworzeniu nowej strategii, analizy rynku i konkurencji
Czy firma chciałaby się dalej rozwijać i zwiększać sprzedaż?
TAKNIE
Czy firma rozważa rozwój poprzez przejęcia (zakup) firm konkurencyjnych?
TAKNIE
Odpowiedź: Wsparcie przy przejęciu podmiotów, wycena spółek, analiza korzyści i oszczędności, opracowywanie strategii.
Odpowiedź: Analiza opłacalności inwestycji. Pozyskanie finansowania na nowe inwestycje.
Czy twojej firmie brakuje comiesięcznej przejrzystej i dokładnej analiza wyników finansowych, analizy płynności finansowej i kontrolingu kosztów umożliwiającej sprawniejsze bieżące zarządzanie i wczesne wykrywanie problemów?
TAKNIE
Odpowiedź: Rozwój kontrolingu i raportowania menedżerskiego pozwalający na szybką analizę aktualnej kondycji firmy, modelowanie finansowe.
Odpowiedź: Ze wstępnej analizy wynika, że twoja firma funkcjonuje prawidłowo. Jednak zachęcamy do kontaktu, być może podczas dokładniejszej analizy zidentyfikujemy obszary które warto poprawić.